IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
nase-sluzby My vidime vaše sny ostro...
Naša spoločnosť Vám ponúka služby v oblasti:
 • navrhovania a projektovania pozemných stavieb,
 • realizácií a rekonštrukcií objektov a konštrukcií (strechy, fasády, ...),
 • inžinierskej činnosti vo všetkých fázach investičného procesu, a to:
  • zabezpečenie a kompletizácia vstupných podkladov,
  • zabezpečenie vydania územného rozhodnutia,
  • zabezpečenie vydania stavebného povolenia,
  • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia,
 • výkonu činnosti stavebného dozoru pre pozemné stavby počas výstavby stavebného diela.
Akékoľvek otázky Vám radi odpovieme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.
image image