IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
spodna-stavba My vidime vaše sny ostro...
Poskytujeme realizácie hydroizolácií spodných stavieb (proti zemnej vlhkosti, gravitačnej vode, tlakovej vode, izolácie proti radónu), a to novostavieb, ale aj existujúcich objektov kde je funkčnosť hydroizolačného systému nefunkčná.

Hydroizolačnú vrstvu realizujeme:
  • asfaltovanými modifikovanými pásmi,
  • asfaltovanými oxidovanými pásmi,
  • asfaltovanými pásmi s hliníkovou nosnou vložkou,
  • fóliami z mPVC.
V oblasti obnovy funkcie hydroizolácie spodnej stavby realizujeme všetky pracovné kroky od odkopania a očistenia základov, cez uloženie podkladného betónu, realizovanie vodorovnej a zvislej izolácie, uloženie drenážneho potrubia, zasypanie a úprava terénu. Jednotlivé pracovné kroky a postup prác je zvolený v závislosti od projektovej dokumentácie a konkrétneho typu prípadu.
image