IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
vseobecne My vidime vaše sny ostro...
Projekčné oddelenie spoločnosti ponúka paletu služieb navrhovania a projektovania nových objektov pozemnej výstavby, a to:
  • rodinných domov
  • bytových domov
  • administratívnich objektov
  • objektov občianskej vybavenosti a iných
Zameriavame sa na komplexné riešenie investičného zámeru so zabezpečením projektovej prípravy vo všetkých potrebných legislatívnych stupňoch až po autorský dozor. Vrátane uvedených služieb zabezpečíme projekty príslušných profesií - zdravotechnika, vzduchotechnika, ústredné kúrenie, plynoinštalácie, elektroinštalácie, požiarna ochrana, meranie a regulácia, elektro - požiarna signalizácia a statika.

V oblasti riešenia rekonštruovaných objektov Vám vypracujeme projekt s najvhodnejšou koncepciou riešenia obnovy príslušných obalových konštrukcií objektov ako je:
  • strecha (plochá, šikmá, strmá),
  • obvodový plášť (fasáda),
  • spodná stavba,
  • ale aj projekt nadstavby existujúceho objektu, murovacích
  • a búracích prác, atď.
s ohľadom na splnenie požiadaviek príslušných legislatívnych predpisov a noriem, ekonomickosť, realizovateľnosť, charakter objektu a okolitého prostredia a Vášho zámeru.
image image