IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
realizacny-projekt My vidime vaše sny ostro...
V tejto časti vypracujeme projekt už v podrobnostiach, špecifikujeme:
  • statické,
  • architektonické,
  • konštrukčné,
  • materiálové,
  • kvalitatívne riešenie stavby a delíme ho na jednotlivé profesie.
Výkresy sú podrobné, v mierke 1:100, 1:50 (popr. 1:25, 1:10), vrátane riešenia:
  • detailov,
  • technických správ,
  • výkazov materiálov,
  • podrobný rozpočet celkových nákladov stavby,
  • výkaz výmer (podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov).
image image