IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
ploche-strechy My vidime vaše sny ostro...
Svojim klientom poskytujeme kompletné opravy a realizácie strešných vrstiev rekonštruovaných a nových objektov, a to strechy:
 • nepochôdzne (povlaková krytina mechanicky kotvená, priťažená, natavená),
 • pochôdzne (s dlažbou lepenou do lôžka, príp. ukladanou na terče, ...),
 • vegetačné.
Vrstvy strešného plášťa realizované našou spoločnosťou sú:
 • hydroizolačná vrstva
  (asfaltované modifikované pásy, asfaltované oxidované pásy, fólia z mPVC),
 • separačná, ochranná vrstva, expanzná vrstva
  (asfaltované pásy, netkaná textília z nenasiakavých PP vlákien s rôznou plošnou hmotnosťou, PE fólia),
 • tepelnoizolačná vrstva
  (expandovaný samozhášavý a objemovo stabilizovaný polystyrén (EPS-S), polystyrén vypeňovaný do formy (PERIMETER), extrudovaný polystyrén (XPS), minerálna vlna),
 • spádová vrstva
  (dilatovaná betónová mazanina, spádové kliny z expandovaného samozhášavého a objemovo stabilizovaného polystyrénu v alt. s nakašírovaným asfaltovaným pásom),
 • parotesná a poistnohydroizolačná vrstva
  (asfaltované oxidované pásy, asfaltované modifikované pásy),
 • stabilizačná vrstva na realizovanej povlakovej krytine
  (štrk, dlažba, betón, vegetačný substrát).
V rámci realizácií jednotlivých vrstiev plochých striech svojim klientom vieme zabezpečiť vypracovanie:
 • návrhu fixácie strešných vrstiev proti účinkom sania vetra, a to:
  • kotevný plán, v ktorom je jednoznačne definované rozmiestnenie a počet kotiev v jednotlivých zónach strechy s povlakovou krytinou kotvenou k podkladu,
  • kladačský plán rozmiestnenia a min. hrúbky dlaždíc v prípade priťažených striech tak, aby všetky vrstvy strešného plášťa boli dostatočne stabilizované vlastnou hmotnosťou dlaždíc,
  • spotrebu lepidla v jednotlivých zónach strechy,
  • overenie vhodnosti a únosnosti podkladu na stabilizáciu strešných vrstiev kotvením výťažnými skúškami,
  • kladačské plány spádových tepelných izolácií.
image image image