IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
hrube-stavby My vidime vaše sny ostro...
Spoločnosť v oblasti realizácií ponúka aj výstavbu hrubých stavieb rodinných domov, nadstavieb a prístavieb objektov, búracie práce a murovacie práce v interiéri. image