IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
obvodovy-plast My vidime vaše sny ostro...
V oblasti realizácií sa zameriavame i na dodatočné zateplenie obvodového plášťa existujúcich objektov, ale aj zateplenie novostavieb s povrchovou úpravou tenkovrstvovými omietkami.
  Vrstvy obvodového plášťa realizované našou spoločnosťou sú:
 • lepiaca vrstva, vyrovnávacia,
 • tepelnoizolačná vrstva kotvená k podkladu
  (fasádny expandovaný objemovo stabilizovaný polystyrén (EPS-F), polystyrén vypeňovaný do formy (PERIMETER), extrudovaný polystyrén (XPS), minerálna vlna),
 • lepiaca a armovacia vrstva
  (príslušné fasádne armovacie lepidlo a sklotextilná tkanina príslušnej hmotnosti),
 • penetračná vrstva
  (príslušný penetračný náter prefarbený podľa typu tenkovrstvovej omietky),
 • pohľadová vrstva - omietka
  (silikónové, silikátové, akrylátové tenkovrstvové omietkové zmesi).
V rámci realizácií jednotlivých vrstiev fasády svojim klientom vieme zabezpečiť vypracovanie: návrhu fixácie tepelnoizolačných vrstiev proti účinkom sania vetra, a to: kotevný plán, v ktorom je jednoznačne definované rozmiestnenie a počet kotiev v jednotlivých zónach fasády.
image image